Reichardt & Company (Kamer van Koophandel: 50473557), hierna te noemen Frans Reichardt, verleent u hierbij toegang tot fransreichardt.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Frans Reichardt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Frans Reichardt spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Frans Reichardt.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Frans Reichardt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Frans Reichardt.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Frans Reichardt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bescherming van persoonsgegevens
Frans Reichardt hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch persoonlijke informatie gevraagd. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden in dat geval met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Fransreichardt.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Lees hier meer over de Privacy Policy van fransreichardt.nl.

Credits
Foto’s en video’s met toestemming van rechthebbenden.
De website is ontworpen en gebouwd door Helder Merk.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.