Bits of Freedom: luis in de privacypels

Bits of FreedomBits of Freedom is een onafhankelijke en invloedrijke Nederlandse belangenorganisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. Zij verdedigt het grondrecht van de Nederlandse burger op privacy en communicatievrijheid.

Digitale vrijheid

Sinds 2000 zet de stichting Bits of Freedom zich in voor de bescherming van digitale vrijheid en privacy. Voorbeelden hiervan zijn de strijd tegen partijen die de privacy van burgers schenden en het verzet zich tegen een wetsvoorstel om internetproviders de mogelijkheid te geven zelf te bepalen welke websites ze doorgeven.

Communicatievrijheid

Bits of Freedom beschouwt privacy en communicatievrijheid op internet als onmisbaar voor individuele ontplooiing, technologische innovatie en de rechtsstaat. Die vrijheid is echter niet vanzelfsprekend. Gegevens van burgers worden opgeslagen en geanalyseerd. Internetverkeer wordt gevolgd en kan worden geblokkeerd. Bits of Freedom wil dat jouw internet jouw zaak blijft: open voor iedereen, waar iedereen informatie kan delen en waar privé communicatie privé blijft. Waar je vrij kunt mailen, surfen en bloggen.

Bits of Freedom: een burgerrechtenbeweging

In korte tijd heeft Bits of Freedom zich ontwikkeld tot een invloedrijke burgerrechtenbeweging. Zij houdt overheid en bedrijfsleven scherp in de gaten. Zij kan beschikken over veel expertise, voert een constructieve lobby waar dat kan en kiest voor scherpe actie waar dat volgens haar moet. Geïnteresseerden worden met een tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief geïnformeerd over actuele kwesties, relevante wetgeving, politieke debatten, rechtszaken en openbare discussies.

Big Brother Awards

Een van de spraakmakende initiatieven van Bits of Freedom zijn de Big Brother Awards. Deze worden jaarlijks uitgereikt aan de grootste privacyschenders in het voorbije jaar. De publieksprijs werd uitgereikt aan Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, voor zijn plannen voor de meest vergaande afluisterwet die Nederland ooit heeft gekend. Die wet geeft de geheime diensten de mogelijkheid om in één keer een hele wijk of een hele stad af te tappen en hij weigert te luisteren naar kritiek daarop. Minister Plasterk bleef verzekeraar Achmea (inruilen van solidariteit voor big data) en Microsoft (slechte privacy-instellingen in Windows 10) voor.

Predictive policing

De Nationale Politie kreeg een Big Brother Award die wordt toegekend door experts. Zij kreeg die voor het inzetten van ‘predictive policing’ op basis van big data. Door analyse van afwijkend gedrag kan de kans op een misdrijf worden voorspeld. Volgens Bits of Freedom wordt de politie hiermee een data-verzamelaar en maakt zij afwijkend gedrag verdacht. Terwijl de focus moet liggen op strafbaar gedrag, niet op afwijkend gedrag. Andere kanshebbers waren het Van der Valk-hotel in Hengelo (vrijwillig en stelselmatig doorgeven van klantgegevens aan de politie) en nogmaals minister Plasterk (nieuwe afluisterwet voor geheime diensten).

Positief onderscheid

Zijn er volgens Bits of Freedom ook personen en organisaties die zich positief onderscheiden? Jazeker. De positieve privacyprijs, de zogeheten Felipe Rodriguez Award, ging onlangs naar Max Schrems. Deze 28-jarige Oostenrijker is oprichter van ‘Europe versus Facebook’ en initiator van de rechtszaak over Safe Harbor. In deze zaak oordeelde het Europees Hof van Justitie begin oktober dat Europa te weinig doet om de privacy van haar burgers te beschermen tegen de Amerikaanse geheime dienst, de NSA.

Frans Reichardt
De Klantenluisteraar

Bronnen: bof.nl, nos.nl, wikipedia.nl, emerce.nl

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *